Üzletfolytonossági rendszer kialakítása

Az üzletfolytonosság tervezés az a folyamat, mely során a szervezet felkészül a kritikus üzleti folyamatokat fenyegető rendkívüli események bekövetkezésére, hogy ezáltal a kritikus üzleti folyamatok sérülés, vagy leállás esetén történő áthidalása és visszaállítása a lehető legkisebb idő, pénz és erőforrás kieséssel valósulhasson meg.

uft kialakitas

Elmondható, hogy az üzletfolytonossági tervezés által...

 • Azonnali és hatékony reakció biztosítható a rendkívüli esemény bekövetkezése esetén.
 • Gyors és hatékony tájékoztatás valósulhat meg a szervezeten belül és azon kívül egyaránt.
 • Nem várt leállás során bekövetkező károk mértéke jelentősen csökkenthető.
 • Üzleti folyamatok kiesési ideje minimalizálható.
 • Lehetővé válik a folyamatos szolgáltatásnyújtás.
 • Elérhető az ügyfélbizalom növelése, a jó hírnév megőrzése.
 • Megvalósítható a vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelés.
 • Megfelelő válságkommunikáció biztosítható.

A GRID Zrt. üzletfolytonosság menedzsment rendszert támogatás szolgáltatása az üzletfolytonossági rendszer teljes életciklusát lefedi, a rendszer kialakításától kezdve a rendszeres karbantartási, tesztelési, oktatási feladatokon át az időszakos felülvizsgálatokig.

 

Hogyan segíthetünk?

 • Áttekintjük az üzletfolytonossági szempontból releváns szabályozó dokumentumokat és javaslatot teszünk azok fejlesztésére.
 • Vizsgáljuk az üzletfolytonossági érettséget, a külső követelményeknek (szabványok, jogszabályok) való megfelelést.
 • Testre szabottan kialakítjuk vagy felülvizsgáljuk az üzletfolytonossági szabályzatot, módszertant és kapcsolódó dokumentumokat megrendelőink számára.
 • Interjúk keretein belül folyamatfelmérést végzünk a kijelölt folyamatgazdákkal, folyamatfelelősökkel, melyek során azonosítani tudjuk a felmért folyamatok kritikussági besorolását.
 • Vizsgáljuk az azonosított folyamatok és erőforrások kiesési lehetőségeit és hatásait, elvégezzük a kockázatelemzést.
 • Igény esetén felülvizsgáljuk a már bevezetett védelmi intézkedéseket, azok hatékonyságát és működőképességét.
 • Támogatást nyújtunk mind az alternatív folyamatok, üzletfolytonossági (BCP) akciótervek, mind az erőforrás helyreállítási (DRP) akciótervek kidolgozásában, javaslatot teszünk további védelmi intézkedések bevezetésére.
 • Szakértői módon támogatjuk az akciótervek tesztelését, fejlesztését, oktatását.
 • Segítjük a szervezeteket üzletfolytonosság menedzsment támogató szoftver kiválasztásában, bevezetésében, alkalmazásában.
 • Támogatjuk ISO 22301 tanúsítás megszerzését.

 

Üzletfolytonosság menedzsment támogató projektjeink eredménytermékei

 • Felülvizsgálati jelentés, mely tartalmazza a fejlesztési lehetőségek listáját.
 • Üzletfolytonossági módszertan, mely tartalmazza az üzletfolytonosság menedzsment rendszer bevezetésének és karbantartásának lépéseit.
 • Üzletfolytonossági szabályzat, mely előírja a feladatokat az üzletfolytonosság menedzsment rendszer működtetésével kapcsolatban.
 • Folyamatfelmérések interjú jegyzőkönyvei.
 • Üzleti hatáselemzés és kockázatelemzés dokumentuma.
 • Kritikus folyamatok és támogató erőforrások listája maximális kiesési időkkel.
 • Üzletfolytonossági (BCP) és erőforrás helyreállítási (DRP) akciótervek.
 • Tesztelési és felülvizsgálati tervek és jegyzőkönyvek.
 • Oktatási anyagok, emlékeztetők.
 • Akciótervek üzletfolytonosság menedzsment támogató alkalmazásba (pl. CARISMA, uWe!), folyamatmenedzsment rendszerbe (pl. ARIS, Visio) történő rögzítés.

 

Szolgáltatásunk

A biztonságtudatossági oktatás és program szolgáltatásunk keretein belül végrehajtható vizsgálati pontokat tapasztalataink alapján négy csomagba soroltuk be, melyek a következők:

 • Audit:

Üzletfolytonossági auditunk célja elsősorban a különféle szabványoknak, jogszabályoknak, csoportszintű előírásoknak való megfelelés biztosításának támogatása. Szolgáltatásunk keretein belül a megbízó meggyőződhet róla, hogy üzletfolytonosság menedzsment rendszerek a kívánt előírásoknak megfelelő, illetve milyen fejlesztések szükségesek azok teljesítéséhez.

 • Kialakítás:

Sok szervezet az üzletfolytonosság menedzsment rendszer bevezetése során elsőként “csak” addig szeretne eljutni, hogy azonosítsa a kritikus folyamatait és erőforrásait. “Kialakítás” csomagunk számukra ideális, hiszen ennek keretein belül megteremtjük az üzletfolytonossági rendszer kereteit, szabályozó dokumentumait, valamint elvégezzük a folyamatfelmérést, és azonosítjuk a kritikus folyamatokat és támogató erőforrásokat.

 • Bevezetés:

A folyamatfelmérést és üzleti hatáselemzést követően kerülhet sor a kritikus folyamatok kiesését áthidaló üzletfolyontossági (BCP), illetve kiesett erőforrások helyreállítását vagy pótlását segítő helyreállítási (DRP) akciótervek kidolgozására, tesztelésére és oktatására. A rendszer ezek elkészítésével kerül teljes mértékben bevezetésre.

 • Karbantartás:

Karbantartási csomagunk az üzletfolytonosság menedzsment rendszer fenntartásával kapcsolatos rendszeres feladatok végrehajtásában nyújt támogatást.

Természetesen ezeken kívül egyedi, ügyfél igényekre specializált üzletfolytonosság menedzsment támogató csomagok is végrehajtásra kerülnek, ehhez előzetes ajánlatkérés és konzultáció szükséges.