Az államigazgatási szektorban kritikus fontosságú, hogy a közszolgálatiság fenntartása mellett az operatív feladatok hatékony, transzparens és gazdaságos módon kerüljenek megvalósításra. A prudens állami működés ezen felül a hazai és uniós célok mind teljesebb elérését hivatott támogatni, mely a gazdasági növekedés, a társadalmi jólét és fenntartható fejlődés alapjaiként szolgálnak.

Bővebben

A közösségi közlekedés tekintetében fontosnak tartjuk az Uniós elvárások és az utasok igényeinek való egyidejű megfelelést, a jelenlegi áru és személyforgalomban a közösségi közlekedés arányának számottevő javulását, amely meggyőződésünk szerint a nyújtott szolgáltatási minőség javításán keresztül érhető el. Ez csak abban az esetben valósítható meg, ha a közösségi közlekedésben érdekelt társaságoknál dolgozók ügyfél és szolgáltatás orientált, hatékony belső működés mentén végzik közszolgáltatáshoz kapcsolódó feladataikat.

Bővebben

A pénzügyi szektort jellemző erős piaci versenyhelyzetben a korszerű ügyviteli rendszerek és az optimális belső működés a siker alapvető kritériumai. A professzionális működéshez kapcsolódó informatikai rendszerek tervezésével, bevezetésével és támogatásával kapcsolatos szolgáltatásaink ezt hivatottak támogatni.

Bővebben

A hazai energiaszektornak a liberalizációs folyamatot követően új kihívásokkal kell szembenéznie, amely három szorosan összekapcsolódó célkitűzéssel írható le:

  • Egységes Uniós belső energiapiac kialakítása
  • Az ellátásbiztonság növelése
  • Energiahatékonyság javítása és megújuló energiatermelés teljes energiafelhasználáson belüli részarányának növelése.
Bővebben