Átvilágítás, Due Diligence

Befektetési döntéseket megelőzően a céltársaságok, beruházási célpontok pontos ismerete, a reális piaci érték meghatározása és teljes körű alátámasztása elengedhetetlen fontosságú. Átvilágításainkkal ügyfeleink ezen döntéseit kívánjuk támogatni azáltal, hogy a koncepcióban, cégben, projektben vagy üzleti modellben rejlő lehetőségeket, kockázatokat és a várakozások realitását beható vizsgálatnak vetjük alá.

 

Miért gondoljuk elengedhetetlennek?

Amennyiben a befektetési döntés nincs megfelelően előkészítve és az átvilágítás elmarad, úgy:

 • A működés során számos, előre nem ismert probléma (pénzügyi, műszaki, jogi) léphet fel, melyek jelentős károkat, költségtöbbletet okozhatnak, vagy szélsőséges esetben akár a teljes működést ellehetetlenítik, mellyel a várt megtérülés elmarad;
 • Egy-egy befektetés esetén az árak fals adatok alapján, nem megalapozott módon kerülnek meghatározásra, melynek következtében a valós értéknél jóval többet is fizethetünk;
 • Az átvilágítás során megjelenő külső, független nézőpont az projektgazda részére is lehetőséget nyújt a korábbiakban fel nem tárt hiányosságok és kevésbé reális elgondolások korrigálására.

 

Megoldásunk

 • Jelentős tapasztalatokon, bevált módszertanon alapuló gyors és hatékony átvilágítási procedúra, kiemelten a pénzügyi kockázatokra, megtérülés teljesülésére, működési problémák felderítésére vonatkozóan.
 • Piaci sztenderdek szerint lefolytatatott vizsgálatok, melyek kiterjednek:
  • Múltbeli és jelenlegi gazdasági, tőke és vagyoni helyzet értékelésére;
  • Stratégiák, jövőbeli tervek és koncepciók megalapozottságának vizsgálatára;
  • Árbevétel, értékesítési tervek realitásának vizsgálatára;
  • Árazás, önköltség számítás elemzésére;
  • Személyi és anyag jellegű költségek indokoltságának ellenőrzésére;
  • Eredményesség vizsgálatára;
  • Likviditási jellemzők értékelésére;
  • Hosszú távú finanszírozási lehetőségek vizsgálatára;

Egyéb lehetőségek és kötelezettségek (pályázatok, garanciák, stb.) feltérképezésére.